Studie- och yrkesvägledare

Hej,
Mitt namn är Ajtene Pllana och jag jobbar som studie- och yrkesvägledare på Bosgårdsskolan. Mina arbetsdagar på skolan är måndag och tisdag.

Vad innebär Studie- och yrkesvägledning?
Studie- och yrkesvägledning är en process som innebär att du ska kunna bli medveten om dig själv, din omvärld och dina valalternativ. Studie-och  yrkesvägledningen bygger främst på samtal kring dina individuella behov och förutsättningar. Vägledarens arbete är helt inriktat på att hjälpa dig så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt.

Har du frågor eller funderingar kontakta:
Studie- och yrkesvägledare
Ajtene Pllana
E-mail ajtene.pllana@varberg.se
Mobil: 0701-486 239

Läs mer på www.gymnasiehalland.se

Annonser