vinter 2014

Nu är vintern här enligt SMHI. Vi börjar dessutom närma oss jul. Terminen som nu börjar lida mot sitt slut har för oss varit fylld av utmaningar och många trevliga stunder. Lärarna har fortlöpande under terminen ägnat sig åt fortbildning i form av BFL (Bedömning För Lärande). De har under det senaste tre terminerna ägnat sin fortbildning åt teoretiska studier och föreläsningar. Nu är vi inne i en fas att omsätta teorin i praktiken. BFL är någonting som sträcker sig från planering tillsammans med eleverna till den slutgiltiga bedömningen med eleven och mätningen mot kunskapskraven. Syftet är att alla elever skall se en tydlighet i vad som ska göras och hur det ska göras. Fortlöpande feedback är en viktig del i arbetet. Uppdraget hanteras och fullföljs i ledning av våra 1:e-lärare i samarbete med våra speciallärare och specialpedagog. Har ni frågor kan de kontaktas.
1:e lärare för 7-9 är: Tord Bånghäll, Kjersti Eliassen, Carl Holmqvist1:e lärare för 4-6 är Kristofer Karlsson
1:e lärare för 1-3 är Anette Isberg
Spec.lärare och spec.pedagog är Anneli Glittmark och Patrik Lövdinger

Studiecoach är en satsning som fortsätter eftersom vi har sett att det var en lyckad satsning för att stötta eleverna i att lyckas med sina studier. Studiecoachen träffar sin elev flera korta tillfällen under veckan för att handleda och stötta denne till att komma igång, utveckla och slutföra de arbeten och läxor som står för dörren. Mycket handlar om att förmedla en struktur till eleven. Kontakten med hemmen sker varje vecka från coachen så alla i elevens omgivning hjälper till.

Rörelseprofilen med fotboll på skolans val fortsätter att vara en framgång för Bosgårdsskolan. Christer Svensson är den ledande och sammanhållande faktorn i detta arbetet. Eleverna tränar en gång under skoltid och en gång till på fritiden. Det skapar en sammanhållning mellan klasser och årskurser samt mellan pojkar och flickor. Alla tränar på lika villkor och blir respekterade för detta. även om träning gör oss trötta så ger det energi till att koncentrera oss vid de tillfällen som vi behöver det.
Även vår rörelse ger oss energi till att orka med mer när vi behöver det. Den bryter skoldagen och visar på alternativa fritidssysslor. Vårt arbete med vår rörelse fortsätter vi att utveckla hela tiden men vi får aldrig glömma vårt uppdrag och ansvar mot läroplanen och elevens inlärning.

Lugnet är en lokal på skolan dit elever i 7-9 som önskar sitta i lugn och ro kan gå till. ”Uttagningen” till lugnet går genom läraren till EHT (elevhälsoteamet) tillbaka till läraren och eleven. Tiden blir schemalagd och det skall finnas en personal som hälsar eleven välkommen att sitta där och jobba med de uppgifter som eleven har med sig. Förutsättningen att sitta i lugnet har inget att göra med särskilt stöd utan utgår från elevens behov samt tillgång av studieplats. Denna verksamhet ligger i sin vagga än men vi tror mycket på den.

Matteverkstaden är flyttad till 7-9:s lokaler (gamla Tk-salen). Detta på grund av att vi behövde ett klassrum till för en F-klass och fritids. Allt material finns på plats och även förskolan är där och lär sig matematik på ett lekfullt sätt. Ansvarig idéspruta för denna lokal är Anneli Glittmark som även är vår specallärare.

Flexenheten på skolan är en sådan framgång att med vår modell har det startat enheter på andra skolor i kommunen. Bosgårdsskolan är en inspiration och en förebild på hur ett flexibelt och lågaffektivt arbetssätt kan gynna alla elever till att lyckas i skolan. Mentor för arbetet och ledande är vår skolpsykolog Gunnel Hentilä och övergripande resursteamet (ÖRT) specialpedagog Anna-Lena Åkerlind. Övrig personal i flexenheten kan ni finna i kontakterna på vår hemsida.

Detta är bara ett litet urval av allt som vi med framgång har jobbat med denna terminen. Vi har en personal på skolan som hela tiden utmanar med nya idéer som vi prövar och utvärderar. Finner vi framgång fortsätter vi men ser vi att det kan göras på ett annat sätt ändrar vi. Det viktiga är att vi hela tiden jobbar för en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Jag som skriver är en mycket stolt rektor för en mycket bra verksamhet och jag heter Örjan Johansson.

Annonser