Utvecklingssamtal

Nu är det tider för utvecklingssamtal för eleverna på skolan.

Samtalen kommer att hållas runt de omdömen som eleverna fått under vårterminen 2012. En Individuell UtvecklingsPlan (IUP) kommer att upprättas på samtalet.

Vi som rektorer har dessutom meddelat lärarna att hålla dessa samtal på deras arbetstid i så stor utsträckning som möjligt. Lärarna kommer att gå ut med tider till vårdnadshavarna utifrån det som fungerar på skolan och vårdnadshavarna meddelar vilka tider som skulle kunna fungera för dem. Detta gör vi för att värna om våra lärares arbetstid så att merarbete inte tillkommer. Eleverna drar i slutet nytta av denna lösning då vi kan lägga fler resurser för dem i fortsättningen.

Vid problem med detta ber vi att ni vänligen konsulterar den lärare det gäller.

Vänliga hälsningar rektorerna på Bosgårdsskolan, Örjan och Bitte.

Annonser