Utvecklingssamtal åk 1-9, dec. 2013

Utvecklingssamtal åk 1-9
Från och med den 19/11 trädde en lagändring i kraft angående skriftliga omdömen och den individuella utvecklingsplanen (IUP). Följande gäller:
För alla elever gäller fortfarande att de ska ha ett utvecklingssamtal varje termin.
I slutet av vårterminen kommer eleverna i åk 1 till 5 få hem skriftliga omdömen.

För elever som får betyg, åk 6-9, finns inte längre några krav på att lämna ut skriftlig information i samband med utvecklingssamtalet.
För elever som inte får betyg ska en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) upprättas en gång per läsår och lämnas ut vid ett av utvecklingssamtalen. På Bosgårdsskolan åk 1-6 upprättas denna IUP på hösten. Åk 7-9 har vi ännu inte fattat beslut om.

Vid det andra utvecklingssamtalet, i inledningen av vårterminen, finns inga krav i lagen på IUP eller omdömen.  Vårens utvecklingssamtal ska vara ett utvärderingstillfälle av elevernas kunskaper och de mål som upprättades under höstens samtal. Ingen ny IUP kommer att upprättas.

Örjan Johansson & Birgitta Therén.
Rektorer

Annonser

En tanke på “Utvecklingssamtal åk 1-9, dec. 2013”

Kommentarsfältet är stängt.