Schema och åter schema…

Hej elever och föräldrar på Bosgårdsskolan!

Det är många som hör av sig angående schema och de förändringar som hör till dessa. Vi jobbar aktivt med att tillgodose föräldrars, elevers och personalens önskemål på schemat. Oförutsedda händelser har den senaste tiden satt oss på hårda prov och vi försöker hela tiden göra förändringar som på något sätt gynnar eleverna i deras lärande. Nu har saker landat och vi har en organisation som håller och därmed ett schema som skall erbjuda oss alla ro i vår kunskapstörst och arbete.

/Örjan

Annonser