Rektor har ordet

Hej och välkomna till Bosgårdsskolan!

Tiden går. Anita Brandby Stigsdotter ansvarade för fritids och F-3 har under hösten 2014 lämnat skolan på grund av pensionen för sin man och sina barnbarn. Hon har blivit ersatt av Birgitta Therén som närmast kommer från Bläshammar skola. Örjan Johansson, som var ny rektor sedan April månad 2012, ansvarar för 4-9 har nu blivit en gammal rektor.

Rektorerna

Anita ersatt av Birgitta birgitta.theren@varberg.se 0340-69 78 50
Örjan: orjan.johansson@varberg.se 0340-69 78 35

Skolan har sedan hösten 2012 varit en del av Varbergs kommuns satsning en-till-en vad gällande elevdatorer. Elevdatorerna byt nu stegvis ut mot en digitallärresurs som för tillfället är en IPad från åk6. Från åk 6 är detta verktyg personligt men inte privat. Digitaliseringen av skolan går dock ner till F-klass i form av att eleverna har tillgång till IPad i undervisningen men inte en personlig sådan.

Bosgårdsskolan är en skola som hela tiden försöker utmana och ligga i framkant. Sedan en tid tillbaka finns en medveten satsning på rörelse och fotboll för att stärka elevernas fysik och förmåga att kunna koncentrera sig när det verkligen behövs.
En av skolan ledstjärnor är att eleverna ska lämne skolan med rak rygg och känna att de lyckats. Personalen på skolan jobbar för att detta skall bli en sanning för alla.
Några idéer som vi jobbar med är:
Vi försöker ligga i framkant när det gäller vår flexibilitet runt eleverna och deras lärande. Vi jobbar aktivt med Bedömning För Lärande (BFL) utifrån de förmågor som vi ska utmana eleverna i.
Vi försöker skapa trygghet genom ett aktivt arbete mot kränkning och diskriminering, You Never Walk Alone (YNWA) som gör oss till en Friends-skola.
Vi jobbar med rastaktiviteter genom trivselprogrammet.Vi arbetar med elevernas digitalalärresurser för att öka inlärningen och variera undervisningen.
Vi har ett elevcafé för att öka trivsel på raster.
Vi försöker ligga i framkant vad gäller stöd till elever.
Vi jobbar för att knyta kontakter på orten och vara en aktiv partner till olika organisationer och företag.
Vi jobbar för elevernas inflytande genom att stärka elevrådets roll.
Många av de innovativa idéerna som har kommit från personal, föräldrar och elever har medfört att skolan har varit förebilder för andra skolor i både kommunen och utanför. Vi har några studiebesök varje termin där personal från andra skolor tittar på vår verksamhet.

På denna hemsida kan ni inte bara läsa om kontaktuppgifter utan även om vår verksamhet. Vi har dessutom länkar ut till de olika arbetslagens och klassernas egna bloggar.

Vill ni besöka skolan eller har ni frågor är ni alla välkomna att höra av er via e-post eller telefon för att eventuellt boka ett besök eller bara samtala om våra idéer.
Örjan & Birgitta, rektorerna på skolan

Annonser