Skolhälsovård

Skolhälsovården på skolan bedrivs som ett förebyggande arbete genom information, handledning, samtal och undersökningar. Kort sagt kan vi säga att skolsköterskorna jobbar med kroppen och kurator med känslor. Skolsköterskorna har ett förebyggande basprogram för eleverna med vaccinationer och enkäter kopplat till uppföljningssamtal. Mindre ytliga skador kan de hantera är det frågan om en större skada så hänvisas eleverna till primärvården. Vi följer givet vis med eleverna till vårdcentralen om det är akut och vårdnadshavarna inte är tillgängliga för stunden.

Kurator bedriver sitt arbete genom samtal för att på så sätt förebygga och stärka eleverna i sin utveckling.

Kontakten med elevhälsan finns även i kontaktuppgifter elevhälsa på denna hemsida.

Skolsköterskor:
Linda Karlsson,  0340-697836, 0709-997836
linda.karlsson1@varberg.se

Liselott Eklund,        0340-697836, 0730-494080
liselott.eklund@varberg.se

Kurator:
Susanne Svanstrom, 0340-697838, 070-9607838
susanne.svanstrom@varberg.se
Mejla gärna vid frågor eller önskan om kontakt.

Annonser