Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev:

Eleverna sjukanmäls via skola 24. Antingen ringer vårdnadshavarna in sjukanmälan eller gör anmälan via Webben eller app. Information och tillvägagångssätt har klassföreståndarna meddelat hemmen. Har man inte för tillfället tillgång till vare sig app, internet eller aktuellt telefon nummer till skola 24 kan man kontakta arbetslagen på telefon nedan.

Skola 24 Telefon, 0515-436 10

Webben, https://varberg.skola24.se

Vid vårdnadshavares anmälan om frånvaro kommer ett mail som bekräftar elevens frånvaro att skickas till den mailadress som vårdnadshavarna meddelat klassföreståndarna. Detta är för att ingen annan ska kunna anmäla elevens frånvaro utan vårdnadshavarens vetskap.

 

 

 

Annonser