Bygget/Bygg-Nytt

Månadsbrev augusti/september 2017

Länk till dokumentet med information & bilder: Projektinformation augusti 2017 Bosgårdsskolan

Klassrummen i vissa delar av 7-9 börjar bli färdiga. Nya möbler är på gång till dessa salar.

En ny APD-plan kommer från Skanska. Hur du kan ta till skolan olika delar.

APD-plan är en förkortning av arbetsplatsdispositionsplan.

 

Namnlös.png

Då vår skola står inför en omfattande ombyggnation kommer det att under den här fliken publiceras info.

29/3 2017
Projektinformation!

Bosgårdsskolan
Om- och tillbyggnaden av Bosgårdsskolan i Tvååker utförs av Varbergs Fastighets AB (VFAB) på uppdrag av Varbergs kommun.

Skolan kommer att byggas om i etapper fram till mitten av 2018. För allas säkerhet är det viktigt att vi hjälps åt att förstå och respektera eventuella avspärrningar och annan information.

Information-en-gång-i-månaden

Under om- och tillbyggnaden av er skola kommer vi, cirka en gång i månaden, ge er information om hur projektet går och om det är perioder som påverkar er vardag. Modellen visar hur vi sprider information om projektet. Lärare, elever och föräldrar får informationen från rektorn, genom skolans kanaler (klassbloggar och mail).

 

Projektinformation nr 1: Projektinformation april 2017 Bosgårdsskolan


Vi får även ta del utav ”Bygg-Nytt” som klass 4A förser oss med.

Bygg-Nytt Nr 1: Bygg-Nytt Nr.1

Annonser