Tillsyn vid bussar

Skolan har personal som sköter tillsynen vid bussarna. Tillsynen går ut på att eleverna ska känna sig trygga när de går av och på bussarna. Eleverna blir vid avstigning hänvisade/följda till dit de ska gå och detta är extra viktigt i början av terminen. Tillsynen har vi dessutom för att förebygga olyckor på busshållplatsen. Busshållplatsen ska vara fri från biltrafik för att minska risken av olyckor. Avlämning av elever sker på annat lämpligt ställe. De barn som går på fritids följs till fritidsavdelningen där personal tar emot på morgonen.

Tillsynen har personalen enligt ett tillsynsschema som de upprättat. Schemat täcker in morgonbussarna samt tidigare och senare bussarna på eftermiddagen.

För trafiksäkerheten råder vi alla elever och vårdnadshavare att se till att cyklar är utrustade med lysen och att eleverna har hjälm. Hjälmen ser vi med fördel att även de elever som är över 15 år har på sig.

De elever som går till och från skolan eller till busshållplatser ser vi gärna att de har reflexer. Större delen av läsåret är det mörkt när det rör sig i trafiken.

Annonser