Ledstjärnor

Ledstjärnor är rättesnören som vi jobbar med för att bibehålla en god och trygg arbetsmiljö för samtliga på skolan både elever och personal.
Ledstjärnorna ska leda till att vi lyckas bättre, får ett större medinflytande samt förståelse för målet med vår verksamhet.

ORDNING STRUKTUR INNEHÅLL OMTANKE

Annonser