Flexenheten (åk 4-9)

Flexenheten på Bosgårdsskolan består av pedagoger som är flexibla i sina arbetsmetoder för att stötta och hjälpa elever som för tillfället är i svårigheter. Eleverna erbjuds olika stödinsatser men målet är att själva förvärva sig metoder för sina svårigheter.

Fortbildningsinsatser startade hösten 2011 med ett utbildningspaket från Special Pedagogiska Myndigheten (SPSM) för hela personalen i åk 7-9.
Enheten och syftet med verksamheten planerades under sommaren 2012 och startade hösten 2012. Tankarna, metoderna och förhållningssättet för personalen runt elever i svårigheter har varit framgångsrika och hela tiden utvecklats.
Samarbete med specialister i kommunen samt landstinget har varit en framgångsfaktor tillsammans med hemmen, fortbildning och handledning.

Vill man läsa mer kommer en liten utförligare presentation här.
Flexteam

Annonser