YNWA (You Never Walk Alone)

Bosgårdsskolan är en FRIENDS-skola och jobbar efter deras koncept. Eleverna är organiserade i YNWA-gruppen med två representanter från varje klass. Skolans kurator samarbetar med lärare som ansvarar för verksamheten i respektive stadie. Verksamhetens syfte är att ha en överblick över elevernas mående och skolans allmänna klimat. YNWA eleverna arbetar aktivt med värderingsövningar i klasserna för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

YNWA (Bildspel)

 

 

Annonser