Likabehandling

Varje år ska skolan i sitt kvalitetsarbete jobba med att, utifrån den information som vi får, revidera planen mot kränkningar och för likabehandling på skolan. De kanaler som vi främst nyttjar är information från föräldrar och elever enskilt, elevråd, trivselledarna, YNWA-gruppen, skolsköterskans elevenkät, hälsosamtal och tillbudsrapporter samt det övergripande elevhälsoarbetet som bedrivs i varje klass och utförs av varje personal.

Planen ska förmedlas till vårdnadshavare och till all personal på hela skolan. Eleverna och lärarna ska jobba med innehållet så att alla vet hur arbetet ska bedrivas. Länken nedan är Planen för 2014. Ett fortlöpande arbete på skolan sker nu för att revidera denna plan för 2015. Läs mer om arbetet genom att klicka på länken nedan.

Plan mot diskriminering och kränkning 2014

Annonser