Om skolan

Bosgårdsskolan är belägen i Tvååker och är en av kommunens största F-9 skolor med 600 elever. Här samsas elever från Tvååker, Spannarp och Sibbarp. De yngre eleverna har flera fritidshem, de flesta integrerade med den egna klassen. Skolan ligger nära E6an med goda pendlingsmöjligheter.

Lärarna arbetar i arbetslag och vår pedagogik utgår ifrån elevens behov och förutsättningar. Våra fantastiska pedagoger är stommen i skolan, de har sedan stöttning av ett komplett elevhälsoteam och 3 rektorer.

Bosgårdsskolan vill ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar för lärande och verktyg för livskunskap. Bosgårdsskolan arbetar för att varje barn ska kunna lämna skolan med ”rak rygg” och gott självförtroende. Vi är en lärande organisation som ser olikheter som tillgångar.

Det är tillsammans man bygger något bra.

Annonser