Unikum

logo.png

Elevdokumentation i Unikum på grundskolan

Unikum för dokumentation och bedömning

Från och med höstterminen 2018 kommer alla Varbergs kommunala grundskolor använda Unikum som dokumentations- och bedömningsverktyg.

Just nu pågår ett pilotprojekt på följande grundskolor: Bosgårdsskolan, Lindbergs skola, Trönningeskolan och Väröbackaskolan. Detta innebär att du som förälder med barn på dessa skolor redan nu kan logga in i Unikum och ta del av information inför utvecklingssamtal.

Unikum innehåller en rad funktioner för samarbetet mellan barn/elev, lärare och föräldrar kring elevernas kunskapsutveckling och användandet kommer successivt att utvecklas. Unikum ersätter nuvarande system, Skola 24, för omdömeshantering. Närvarohantering kommer även fortsättningsvis att ske i Skola 24.

Som förälder loggar du in med hjälp av bank id via länken:

https://varberg.se/unikum

Klicka på länken för att läsa på mer & hur du loggar in: https://varberg.se/unikum

 

Annonser