Infömöte droger

Hej alla föräldrar och vårdnadshavare

Ni har säkert alla hört eller läst om den misstänkt pågående drogförsäljningen på Ankarskolan i Träslövsläge. Jag tror knappast någon trott att vi på Bosgårdsskolan skulle vara förskonade och i och med detta meddelande vill vi informera om att även vi nu har misstankar om att det förekommer även på vår skola.

I veckan har vi haft besök av obehöriga, elever har berättat för oss att det sålts ”cigaretter” och vi har också kunnat känna lukt av någon form av rökverk. De obehöriga individerna har pratat med elever och erbjudit dem ”cigaretter”, men vi vet att det finns dokumenterad kunskap om att dessa också figurerat i kretsar där det säljs och brukas droger av olika slag.

Vi har avvisat dessa personer, de har identifierats och vi har informerat polisen, vi har också tagit kontakt med de föräldrar vars barn funnits med i denna krets, i nuläget kan vi inte göra så mycket mer. (Vi kan absolut ha missat någon eller några då vi inte alltid får veta allt.)

Vi vill kalla alla föräldrar till ett informationsmöte, preliminärt hoppas vi kunna göra detta den 3/10 på kvällen. Så boka gärna in denna kväll i Era kalendrar, vi hoppas kunna bekräfta med tid och plats under vecka 39.

Till dess, prata gärna med Era barn, intervjua dem och sätt Er in i deras fritid. Berättar de något som kan vara av intresse för oss eller polisen vill vi att Ni ska känna Er fria att kontakta oss, rektorer, klasslärare eller annan personal på skolan. Man kan givetvis också vända sig direkt till polisen och eller socialtjänsten.

Stefan Allert

Rektor 6-9, 0340-69 78 35

Birgitta Therén

Rektor F-5, 0340-69 78 50

Expeditionen

0340-69 78 30

Polisen 11414

Sociala jouren 0340-88 500

Annonser