Organisation HT-17

Hej alla vårdnadshavare och elever.

Sommaren är här och sommarlovet närmar sig.

Under slutet av förra veckan sa Benjamin Bondesson upp sig. Han har fått en tjänst i en annan kommun. I samband med detta har grundskolchefen Joachim Wadström tillsammans med Stefan Allert och Birgitta Therén sett över rektorsuppdraget för skolorna i Tvååkersområde.

En ny organisation har tagits fram som kommer att träda i kraft i samband med läsårsstarten i höst.

Bosgårdsskolan kommer att ha två rektorer.

Årskurs F-5, Birgitta Therén

Årskurs 6-9, Stefan Allert

Fritids på Bosgård samt Sibbarps och Spannarps skolor inklusive fritids kommer att få en ny rektor.

Vi hoppas att kunna ha den nya rektorn på plats till skolstarten eller i början av september. Annons är ute. Vi kommer att informera er om vilken den nya rektorn blir via hemsidan så fort tjänsten är tillsatt.

Stefan och Birgitta.

blomma

Annonser