Information – byggnation Bosgårdsskolan

Hej alla vårdnadshavare!

Nu händer det, skolans om och utbyggnation pågår för fullt. Bildsalen är nu klar och används sedan efter sportlovet.

På baksidan av skolan finns idag en avspärrning som sträcker sig fram till klassrummen hos ettorna och hela norra sidan.

Nu är det dags för nästa etapp och det blir innergården mellan matsalen och byggnaderna för F-klass, ettor och fyror kommer nu att avgränsas succesivt.

Detta gör att skolgården kommer att begränsas. Vi har gjort en plan för var de olika klasserna kommer att kunna ha sin raster och vilka vägar som de kommer att kunna använda sig av för att förflytta sig till de olika lektionssalarna på skolan och till matsalen. (Se skissen nedan).

Namnlös

Mellan grusplan och matsalsbyggnaden kommer det att bli en in- och utfart för lastbilar och andra fordon.

Vi i skolans ledning uppmanar er att inte parkera på gräset mot grusplan och inte där bussarna skall lämna och plocka upp eleverna.

Det är just nu mycket trångt kring parkeringen. Så iaktta stor försiktighet där. Vi håller på med en plan för lämning och hämtning av eleverna. Denna kommer meddelas så snart den är färdig.

Matsalen kommer att flyttas i samband med påsklovet till en del av idrottshallen så efter lovet kommer alla elever äta där.

Nya ingångar håller på att iordningställas till klasserna 1 och 4 de kommer snart att tas i bruk.

Under påsklovet kommer fritids att äta i klassrummen.

Benjamin, Stefan och Bitte

Annonser