Ledig eller inte ledig

Måndagen den 18 /5 är skoldag då vi alla är på skolan och har lektioner i vanlig ordning. Den 1 /6 däremot är ledig dag.

 

Publicerat i Uncategorized

”Rocka sockorna” 20/3 -15

Bilder Rocka sockor kopia

”Rocka sockorna” uppmärksammade vi på Bosgårdsskolan genom att anordna en temadag som handlade om att alla människor är olika och att dessa olikheter berikar våra liv. På vår skola deltog elever från förskoleklass till årskurs 6.

Under dagen erbjöds eleverna olika aktiviteter. Gemensamt för alla aktiviteter var att de handlade om olikheter och vikten av att alla människor ska tillåtas vara olika. Nedan kan du ta del av några av de aktiviteter som eleverna ägnade sig åt under dagen.

Eleverna såg filmen ”Ebba och William”. Filmen handlar om Ebba som har Downs syndrom och William som är storebror till Ebba.

Filmen ”Så himla annorlunda” visades för några av årskurserna. Filmen handlar om Rebecka och hennes familj. Rebecka har en funktionshindrad lillebror och hon brottas dagligen med dubbla känslor gällande sin bror. Allt från kärlek till skuld och skam.

Eleverna använde sig av ”tyst kommunikation”, eller ”tyst samtal”, då de samtalade med varandra. Eleverna delades in i smågrupper och under tystnad skrev de ner sina tankar och funderingar på ett stort gemensamt papper. En i taget skrev de på papperet och när någon hade ett svar eller en ny fundering tog den eleven över pennan och fortsatte att skriva/diskutera under tystnad. Efter en stund samtalade grupperna om vad de har skrivit ner och elevernas tankar och funderingar lyftes till diskussion i helklass.

Några av våra klasser fick besök av Maria Norrman och Linda Larsson. De berätta om sina erfarenheter om barn med funktionshinder. Maria Norrman är aktiv i RBU Halland, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. (http://www.halland.rbu.se) Linda Larsson arbetar på skolan men är även aktiv i FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.

Våra elever, men även vi vuxna, hade på oss olikfärgade sockor. De yngre eleverna har även färglagt sockor i alla möjliga färger.

En del klasser praktiserade olika typer av övningar, exempelvis en samarbetsövning där eleverna skulle prova att ta sig fram på en bana med hjälp av varandra.

På Youtube finns det korta filmer som väcker tankar hos den som tittar på dem. Ta gärna del av dem genom att klicka på följande länkar: Dear future mom Love has no lables

Avslutningsvis vill vi berättade att våra elever uppskattade dagen och att deras engagemang bidrog till att dagen blev så bra som den blev. Tillsammans, vuxna och elever, skapade vi en minnesvärd dag!

Mvh

Arbetslag F-3 Växthuset, F-3 Regnbågen och åk 4-6.

Publicerat i Uncategorized

Film – så tycker ni!

Bosgårdsskolan är med och tycker till om film. Följ länken nedan (lägg in i webläsaren) och klicka er in på ”Film – så tycker ni!” om ni vill se våra elever i sin skolmiljö med kloka åsikter.

http://www.svtplay.se/klipp/2685019/film-sa-tycker-ni

 

Publicerat i Uncategorized

Seniorsurf på SVT

Bosgårdsskolans elever i åk 6 är med i ett projekt tillsammans med äldre på Storegården. Under en period ska eleverna visa vad man kan göra på en surfplatta. De visar spel, internetanvändning, e-post och videosamtal. Detta har gett ringar på vattnet. Barnkanalens Lilla Aktuellt i SVT sänder idag den 23/2, kl. 19:15 ett reportage om våra elever och pensionärerna på Storegården. Vår lokaltidning uppmärksammade denna nyhet idag på sidan 2. Vidare så kommer eleverna att delta på Seniormässan i Varberg nu på torsdag den 26/2. Vi vill tacka alla elever för ett gott arbete som representanter för vår skola där kunskapen än en gång står i centrum. De som gjort detta projektet möjligt är också Viktoria Struxsjö, Malin Lenestad, Magnus Lindblad och alla trevliga pensionärer på Storegården. Vi är tacksamma för ert engagemang runt våra duktiga elever.
http://www.svt.se/nyheter/sexor-far-lara-aldre-att-surfaIMG_6973IMG_6908

 

Publicerat i Uncategorized

Till målsman för kännedom

Vid alla ärenden gällande digitala lärverktyg, som belastar skolans budget kommer vi att meddela vårdnadshavare skriftligen om kostnaden och skadans art. Detta ska undertecknas av vårdnadshavare och returneras till skolan innan det digitala verktyget, eller dess tillbehör lämnas ut till eleven. Denna information görs enbart i ett informerande syfte.

Örjan Johansson
Rektor

Publicerat i Uncategorized

Skolans digitala verktyg

På grund av starkt ökade kostnader för försäkringsärenden och reparationer av elevernas digitala lärverktyg har vi bestämt följande:

Då skador sker vid upprepade tillfällen, av enskild elev, p.g.a oaktsamhet kommer eleven att få annat digitalt lärverktyg i form av surfplatta.

Örjan Johansson
Rektor

Publicerat i Uncategorized

Frånvaroanmälan i Skola24

När du som vårdnadshavare anmäler att ditt barn är frånvarande, via Skola24, kommer du automatiskt att få ett svars-sms. Detta sms skickas för att du ska se att eleven är frånvarande. Allt för att undvika att någon annan har anmält frånvaron. Du har, i och med detta, kontroll över om och när ditt barn har blivit frånvaroanmäld.

Publicerat i Uncategorized