Skolstart måndag 21/8-17

Tider för skolstarten på måndag 21/8-17.

Bosgårdsskolan    tel. 69 78 30

Förskoleklass     kl. 08.30-10.00     

Åk 1-3            kl. 08.30-13.15

Åk 4-9            kl. 08.30-15.25

     

                 Skollunch serveras ej till F-klass

                Fritids från kl. 10.00 om så behövs

                 Skollunch serveras till åk 1-9

                 Hemfärd kl. 13.25 och kl. 15.35

 

Sibbarps skola    tel. 69 78 30

Förskoleklass     kl. 08.00-10.00

Åk 1-5            kl. 08.00-12.45

 

                 Skollunch serveras ej till F-klass

                 Fritids från kl. 10.00 om så behövs  

                 Skollunch serveras till åk 1-5

                 Hemfärd åk 1-5 kl. 12.55

 

Spannarps skola   tel. 69 78 30

Åk F-3            kl. 08.00-13.00

                                                

                 Skollunch serveras

                 Hemfärd kl. 13.05

Organisation HT-17

Hej alla vårdnadshavare och elever.

Sommaren är här och sommarlovet närmar sig.

Under slutet av förra veckan sa Benjamin Bondesson upp sig. Han har fått en tjänst i en annan kommun. I samband med detta har grundskolchefen Joachim Wadström tillsammans med Stefan Allert och Birgitta Therén sett över rektorsuppdraget för skolorna i Tvååkersområde.

En ny organisation har tagits fram som kommer att träda i kraft i samband med läsårsstarten i höst.

Bosgårdsskolan kommer att ha två rektorer.

Årskurs F-5, Birgitta Therén

Årskurs 6-9, Stefan Allert

Fritids på Bosgård samt Sibbarps och Spannarps skolor inklusive fritids kommer att få en ny rektor.

Vi hoppas att kunna ha den nya rektorn på plats till skolstarten eller i början av september. Annons är ute. Vi kommer att informera er om vilken den nya rektorn blir via hemsidan så fort tjänsten är tillsatt.

Stefan och Birgitta.

blomma

Uppdaterad information angående skolavslutningarna.

Hej! Följande gäller för våra avslutningar:

Torsdagen den 15e Juni
– Åk F-1 kl 17:00-18:00
– Åk 2-3 kl 18:30-19:30

Att F-3 har det uppdelat och på kvällstid är för att alla besökande ska få plats, då det är stora elevgrupper.

Fredagen den 16e Juni
– Åk 7-9 09:00-10:00 (ENDAST NIORNAS VÅRDNADSHAVARE ÄR VÄLKOMNA)
– Åk 4-6 10:30-11:30

Skolavslutning 2017

Följande tider gäller för årets avslutning i Tvååkers kyrka:

Torsdagen den 15e Juni
– Åk F-1 kl 17:00-18:00
– Åk 2-3 kl 18:30-19:30

Fredagen den 16e Juni
– Åk 7-9 09:00-10:00
– Åk 4-6 10:30-11:30

Information – byggnation Bosgårdsskolan

Hej alla vårdnadshavare!

Nu händer det, skolans om och utbyggnation pågår för fullt. Bildsalen är nu klar och används sedan efter sportlovet.

På baksidan av skolan finns idag en avspärrning som sträcker sig fram till klassrummen hos ettorna och hela norra sidan.

Nu är det dags för nästa etapp och det blir innergården mellan matsalen och byggnaderna för F-klass, ettor och fyror kommer nu att avgränsas succesivt.

Detta gör att skolgården kommer att begränsas. Vi har gjort en plan för var de olika klasserna kommer att kunna ha sin raster och vilka vägar som de kommer att kunna använda sig av för att förflytta sig till de olika lektionssalarna på skolan och till matsalen. (Se skissen nedan).

Namnlös

Mellan grusplan och matsalsbyggnaden kommer det att bli en in- och utfart för lastbilar och andra fordon.

Vi i skolans ledning uppmanar er att inte parkera på gräset mot grusplan och inte där bussarna skall lämna och plocka upp eleverna.

Det är just nu mycket trångt kring parkeringen. Så iaktta stor försiktighet där. Vi håller på med en plan för lämning och hämtning av eleverna. Denna kommer meddelas så snart den är färdig.

Matsalen kommer att flyttas i samband med påsklovet till en del av idrottshallen så efter lovet kommer alla elever äta där.

Nya ingångar håller på att iordningställas till klasserna 1 och 4 de kommer snart att tas i bruk.

Under påsklovet kommer fritids att äta i klassrummen.

Benjamin, Stefan och Bitte