Vårens simskola

Anmäl ditt barn till vårens simskola

I början av vecka 50 öppnar anmälan till vårens simskola i Veddige simhall.

 

Fram tills att den nya bad- och simanläggningen är klar sker all simundervisning under höst och vår i Veddige simhall. Sommarundervisning sker på Simstadion.

Barn får tidigast börja i simskolan det år de fyller 6.

Anmälan öppnar
Måndag 10 december, kl. 09.00 för nivå 0-10 meter.
Tisdag 11 december, kl. 09.00 för nivå 10-25 och 25-100 meter.

Vårterminen 2019 pågår vecka 7 till vecka 20 och innehåller 13 lektioner.

Mer information om förkunskapsnivåer, priser och anmälan finns på www.varberg.se/simskola

 

Annonser

Till föräldrar vid Bosgårdsskolan

Till föräldrar vid Bosgårdsskolan.

Med anledning av den händelse som inträffade igår eftermiddags 2018-11-19 vill vi gå ut med den information som vi i dagsläget har och hur vi på skolan arbetar kring detta. Den händelse som inträffat är följande:

En av våra elever skulle gå hem ifrån skolan vid 13:40 igår. Eleven springer före sitt syskon och vid Församlingshemmets parkering försöker två män att ta tag i elevens arm för att få in eleven i en vit skåpbil/van. Eleven uppfattar det som yngre vuxna män med rånarluvor. Eleven lyckas slita sig loss och springer till sitt syskon som finns en bit bort.

Händelsen är polisanmäld.

Skolan ser allvarligt på det inträffade och kommer att utöka antalet vuxna som rör sig i området vid skolstart och vid skoldagens slut samt under raster. Vi har även kontakt med säkerhetsansvarig på kommunen. All personal är informerad och håller extra uppsikt över eleverna på och runt skolan. Idag kommer lärarna och övrig personal att bemöta elevernas eventuella funderingar och frågor, och elevhälsans personal rör sig idag på skolan mer än vanligt för att vara behjälpliga.

Vi ber er med barn i de yngre åldrarna att i största möjliga mån hämta era barn idag för att trygga barnen alternativt att ni ser till att era barn slår följe med någon hem.

Rektorerna är informerade och hålls informerade fortlöpande då de idag inte är på plats.

Emma Rosengren

TF Rektor 20181120 0766-073152