Glad Påsk till er alla!

Vi har haft besök av världens bästa och vackraste!? påskkärring här på Bosgårdsskolan. Till allas vår glädje. Dessutom blev vi bjudna på godis.
Vi önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

tordPaska2014

Publicerat i Uncategorized

Trivselledarutbildning

IMG_3572Så var det dags för våra trivselledare att utbilda sig i fler roliga lekar, för att engagera våra elever på rasterna. Bosgårdsskolan var värdskola. Detta innebar att trivselledarna fick en genomgång av lekarna, här hos oss, för att sedan lära ut till andra skolors trivselledare. Dagen blev en succé där alla, både barn och vuxna, lekte och hade roligt!
Publicerat i Uncategorized

Varför har vi slöjd?

Att skapa och vara kreativ är både roligt och lönsamt för vårt samhälle. Alla saker vi omger oss med är faktiskt uttänkta av människor. I slöjden får vi träna på att tänka till hur praktiska problem skall lösas med hjälp av idéer – planering och genomförande. Dessutom är det nyttigt för våra hjärnor att varva praktiska arbetsuppgifter med teoretiska.

http://vildir.se/verktygsvaggen/varfor_1.html

Publicerat i Uncategorized

Nya turlistor och kartor över bussturer 2014

Skolbussturer 140124

TurkartorBuss140124

Publicerat i Uncategorized

Julen 2013

pumlaHej!
Ännu en termin har gått av stapeln i kunskapens tjänst här på Bosgårdsskolan. Många glädjeämnen men också problem av olika slag har vi jobbat med. Det är nu i slutet på terminen som vi alla, trots vinter, regn och rusk, skördar det vi planterat och slitit för. Eleverna och personalen är trötta men kan ändå glädjas i att de lyckas bättre och bättre.
Vi har läst i tidningar, hört och sett i media hur kunskaperna blir allt sämre i den svenska skolan. Trots detta har vi aldrig gett upp. Vi har tillsammans jobbat för att avhjälpa de brister som vi fått påpekat från olika håll. Vi är på god väg och min övertygelse är att vi tillsammans skall infria alla krav så att eleverna kan gå rakryggade ut från grundskolan i årskurs nio.
Vi rektorer vill tacka olika människor och grupper för att ni varit hjälpsamma i skolans utveckling.
Elevrådet: Tack för ett gott samarbete och ett värdefullt ”bollplank” i att förbättra arbetsmiljön och trivseln på skolan. Ni är en mycket viktig del i arbetet att förankra olika beslut så att vi tillsammans skall lyckas med vårt arbete.
Elevhälsoteamet: Tack för att ni förutsättningslöst tittar på förbättringsområden och är behjälpliga i arbetet kring elever och de stöd som vi kan erbjuda i såväl den akuta situationen och i ett förebyggande arbete.
Pedagogisk personal: Tack för ert arbete med att få varje elev att känna att de lyckas. Ni tar samtal och stöttar i kunskapsutvecklingen både på och utanför lektionerna. Ert samarbete med vårdnadshavare, elevhälsoteamet och elever bär frukt och vi tycker att det smakar gott.
Vårdnadshavare: Tack för att ni satt era barns bästa i första rummet. Ni har varit goda samtalspartners för både lärare och rektorer i att belysa olika faktorer som gynnar ett framgångsrikt arbete på skolan. Ni har varit våra ögon där vi inte ser och kommit med förslag på lösningar.

Avslutningsvis vill vi framföra att höstterminens betyg är de bästa betygen som eleverna i årskurs 9 på Bosgårdsskolan har jobbat sig till på de senaste nio åren.
Med detta vill vi tillönska er alla inblandade i elevernas strävan att nå bra resultat, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

/Örjan Johansson & Anita Brandby Stigsdotter
Rektorer på Bosgårdsskolan

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Matematikkvällar

Kika gärna i Powerpoint-presentationen gällande höstens matematikkvällar.

Kväll 1[2]

Publicerat i Uncategorized

Angående stormen

Med anledning av den klass 2 varning som utfärdats i och med stormen Sven så kommer information att publiceras på varberg.se och Vinden, se nedan. Fram för allt ser Hallandstrafiken att väderprognosen kan medföra störningar i kollektiv- och skolskjutstrafiken under fredagsmorgonen. Därför önskar vi nu att ni rektorer sprider informationen nedan via skolornas hemsidor/bloggar. Generellt uppmanas vårdnadshavarna att följa utvecklingen på www.varberg.se.

Först i morgon bitti väntas besked från Hallandstrafiken kring ev. störningar i kollektiv- och skolskjutstrafiken. Inkommer information tidigare återkommer vi.

Förskola och skola som vanligt under stormen Sven

Stormen Sven är på väg in över Halland. Som prognosen ser ut just nu kommer barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter vara öppna som vanlig under eftermiddagen och i morgon fredag. Dock kan störningar i kollektiv- och skolskjutstrafiken förekomma främst på fredagsmorgonen.

Skolskjuts

Stormvarning klass 2 är utfärdad för Halland med start på torsdagskvällen. Detta kan medföra störningar i kollektiv- och skolskjutstrafiken främst på fredagsmorgon. Risk för både försenade turer samt inställda turer föreligger. Det är upp till varje trafikoperatör samt i förlängningen varje chaufför att göra bedömningen om fordonet kan framföras på ett säkert sätt och de äger rätten att besluta om hur trafiken kommer trafikeras. Säkerheten för resenären kommer alltid främst i dessa lägen.

Hallandstrafiken rekommenderar att inte lämna yngre barn ensamma i morgon eftersom information om eventuella störningar i kollektiv- och skolskjutstrafiken kan komma väldigt sent.

Prognosen kan komma att ändras – håll dig uppdaterad här på www.varberg.se

Observera att prognosen kan komma att ändras. Du som vårdnadshavare kan hålla dig uppdaterad genom att följa informationen här på www.varberg.se.

Anita Brandby Stigsdotter
Rektor

Publicerat i Uncategorized